Granota verda

Nom científic: Pelophylax perezi

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Hàbitat i ecologia: Espècie estrictament aquàtica que habita rius, aiguamolls, basses, estanys, canals d’irrigació, etc.
S’alimenta principalment d’invertebrats i ocasionalment de vertebrats petits.
El seu període reproductor s’estén d’abril a juliol i la posta es fa a masses permanents d’aigua. La duració de l’estat larvari és d’uns dos mesos.

Trets identificatius: Granota mitjana d’uns 11 centímetres de longitud. El color de la pell pot ser marronosa o verd lluent amb alguns punts i ratlles negres. Presenta una línia vertebral clara.

Distribució: Es distribueix a la Península Ibèrica i el sud de França. A Catalunya és una espècie freqüent.

Tendència poblacional: Segons la valoració de l’estat dels amfibis i rèptils del riu Congost realitzat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, hi ha constància de la presència de granota verda al riu i a l’aiguamoll de Can Cabanyes. En general, les poblacions d’amfibis són petites. El problema principal és la manca d’espais adients per a la reproducció. L’aiguamoll de Can Cabanyes és poc adient pels amfibis, ja que els peixos com ara les gambúsies, i també les tortugues, són depredadors de larves i postes d’amfibis. En aquest sentit, són favorables els projectes de creació de basses temporals desconnectades del curs principal del Congost tant al sector de Can Cabanyes, com a la zona agrícola de Palou. La seva evolució depèn de la qualitat i quantitat d’aigua i l’accés a les zones de reproducció.

Més informació:
Seguiment de l'estat ecològic de les masses d'aigua de Can Cabanyes
Fauna de Can Cabanyes
Seguiment i control de la bassa d'amfibis
Creació d'hàbitats per a l'herpetofauna a Can Cabanyes
Valoració de l’estat dels amfibis i rèptils a la xarxa natura 2000 del riu Congost (terme municipal de Granollers) i proposta de mesures de gestió les poblacions i conservació dels hàbitats