Lliri groc

Nom científic: Iris pseudacorus

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Hàbitat i ecologia: Es troba en zones humides, rius i aiguamolls. Normalment creix amb els rizomes submergits en el sediment en aigües estancades o de poc corrent.

Trets identificatius: Herba aquàtica perenne i rizomatosa. Quan està en flor és inconfusible, ja que fa uns grans lliris grocs. Les fulles són lineals, amples i molt llargues. Floreix a començament d'estiu.

Distribució: Àmpliament distribuïda a Catalunya. Al riu Congost és abundant a la llera baixa, en els basals que s’hi fan.

Tendència poblacional: Segons els censos de seguiment de la diversitat vegetal de la llera del riu Congost realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, és una espècie abundant en alguns dels punts de mostreig i el seu estatus és poc preocupant.

Més informació:
Seguiment de la diversitat vegetal de la llera del riu Congost al municipi de Granollers. 2011