Canyís

Nom científic: Phragmites australis

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Hàbitat i ecologia: Es troba en zones humides, rius, aiguamolls i basses. Normalment creix amb els rizomes dins el sediment sota l'aigua.

Trets identificatius: Amb aspecte de canya mitjana, amb una tija alta i esvelta, d’uns 80 cm d’alçada, coberta per fulles llargues i amples. Fa una inflorescència a la punta, en forma de plomall blanc i sedós. Floreix a l'estiu i tardor.

Distribució: Àmpliament distribuïda a Catalunya. Al riu Congost és abundant tant a la llera com a les basses de rec i a l’aiguamoll de Can Cabanyes.

Tendència poblacional: Segons els censos de seguiment de la diversitat vegetal de la llera del riu Congost realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, és una espècie abundant en els diferents punts de mostreig, la seva presència és indicadora del grau de naturalitat i conservació de les riberes fluvials.

Més informació:
Seguiment de la diversitat vegetal de la llera del riu Congost al municipi de Granollers. 2011