Boga

Nom científic: Thypha latifolia

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Hàbitat i ecologia: Es troba en zones humides, rius, aiguamolls i basses. Normalment creix amb els rizomes submergits en el sediment.

Trets identificatius: Herba aquàtica perenne, rizomatosa i robusta. Fa una inflorescència a la punta, en forma de plomall blanc i sedós. Les fulles són lineals i molt llargues. Les inflorescències són cilíndriques, sostingudes per una tija central. Floreix a l'estiu.

Distribució: Àmpliament distribuïda a Catalunya. Al riu Congost és abundant tant a la llera baixa com a les basses de rec i a l’aigumoll de Can Cabanyes.

Tendència poblacional: Segons els censos de seguiment de la diversitat vegetal de la llera del riu Congost realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, és una espècie abundant en els diferents punts de mostreig i el recobriment és força constant. La seva presència és indicadora del grau de naturalitat i conservació de les riberes fluvials.

Més informació:
Seguiment de la diversitat vegetal de la llera del riu Congost al municipi de Granollers. 2011