Cranc americà

Nom científic: Procambarus clarkii

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

És comporta com a espècie invasora en el sud d’Europa, on ha desplaçat al cranc autòcton i modificat les poblacions de peixos i amfibis. És el vector del fong Aphanomyces astaci, que ha causat molts perjudicis al cranc autòcton. Els seus costums poden modificar totalment l'hàbitat i transformar físicament l'entorn fluvial.
Està catalogada en el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores, aprovat pel Reial Decret 1628/2011, de 14 de novembre, estant prohibida a Espanya la seva introducció en el medi natural, possessió, transport, tràfic i comerç, si bé es pot autoritzar la seva pesca o captura dins de les estratègies d'eliminació.

Hàbitat i ecologia: Es troba en aigües temperades de rius de curs lent, estuaris, estanys, canals de reg, camps d’arròs, etc. És una espècie amb una gran capacitat d’adaptació i de ràpid creixement. Tolera bé la contaminació de les aigües.
És omnívor, menja vegetals, ous i larves de peixos i amfibis i també carronya.
Els seus hàbits excavadors provoquen danys a les estructures de rec i drenatges i construeix galeries que modifiquen la circulació de l'aigua.

Trets identificatius: Fa de 10 a 12 cm de longitud sense incloure les pinces. Les pinces són molt espinoses, les sutures de la closca al cap estan unides o lleugerament separades (el cranc autòcton les té molt separades) i la coloració sol ser vermellosa però es poden trobar individus amb tonalitats marrons o verdoses.

Distribució: Originàri del sudest dels Estats Units, ha estat introduït per tot el món.

Tendència poblacional: Segons els estudis d’avaluació de les poblacions de peixos a diferents punts del riu Congost al seu pas per Granollers realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, s’ha trobat en totes els estacions mostrejades tant al riu Congost com a l’aiguamoll de Can Cabanyes.