Barb roig

Nom científic: Phoxinus sp.
Als últims estudis es desconeix si la població de la conca del Besòs és autòctona (en aquest cas tindríem Phoxinus septimaniae) o introduïda (espècie europea, P. phoxinus)

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Hàbitat i ecologia: Sol viure en trams de rius mitjans i alts d’aigües netes i fredes.
Presenta una dieta omnívora composta per larves d’insectes aquàtics, crustacis, plàncton i mol·luscs de mida petita. Es reprodueix d’abril a juliol, quan l’aigua del riu supera els 12 ºC i realitza migracions cap a zones someres amb substrat pedregós i grava per fer la posta.

Trets identificatius: Peix gregari de mida petita que no passa dels 10 cm de longitud. Té el cos allargat i el cap relativament gran. El color és variable, durant l’època de reproducció el mascle adopta coloracions més vistoses i amb tons vermells.

Distribució: A la Península Ibèrica es troba a les conques del Duero i l’Ebre, on ha estat introduïda. Phoxinus phoxinus es considera una espècie introduïda i traslocada al Congost.

Tendència poblacional: Segons els estudis d’avaluació de les poblacions de peixos a diferents punts del riu Congost realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, la població es concentra al riu a l’alçada de Can Cabanyes on és l’espècie més abundant.

Més informació:
La comunitat de peixos del Congost
Estudi i seguiment del barb de muntanya
Recuperación de ambientes fluviales en el río Congost para el incremento de la biodiversidad
Naturalización y creación de hábitats en el río Congost a su paso por el Parc Firal
Fauna de Can Cabanyes
Avaluació de les poblacions de peixos al municipi de Granollers. Informe 2011