Barb de graells

Nom científic: Barbus graellsii

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Vulnerable (VU) Categoria IUCN Espanya.
Espècie amenaçada per la introducció d’espècies exòtiques, contaminació, disminució de cabal i destrucció d’hàbitat (llocs de fresa).

Hàbitat i ecologia: Habita a les parts mitjanes i baixes dels rius amb corrent lent. Prefereix àrees amb cobertura vegetal però migra a àrees amb grava per reproduir-se.
És omnívor, pot menjar invertebrats aquàtics i també algues.
El període reproductor va del maig a l’agost i diposita els ous en substrats pedregosos.

Trets identificatius: D’uns 70-80 cm de longitud, si bé no sol superar els 30 cm. Té dos parells de barbes bucals i un musell allargat.

Distribució: Endèmica de la Península Ibèrica, viu principalment a la conca de l’Ebre. Barb autòcton, probablement traslocat (introduït per l’home) al Congost, al Fluvià, al Cardener i al Llobregat. També es troba a les conques del Ter, Daró i Besòs.

Tendència poblacional: Segons els estudis d’avaluació de les poblacions de peixos a diferents punts del riu Congost realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, les poblacions presenten una tendència irregular respecte a l’estructura i a la densitat. Es creu que la població és recuperable si es pogués millorar el cabal del riu i la qualitat de l’aigua.

Més informació:
La comunitat de peixos del Congost
Estudi i seguiment del barb de muntanya
Recuperación de ambientes fluviales en el río Congost para el incremento de la biodiversidad
Naturalización y creación de hábitats en el río Congost a su paso por el Parc Firal
Fauna de Can Cabanyes
Avaluació de les poblacions de peixos al municipi de Granollers. Informe 2011