Bagra

Nom científic: Squalius cephalus

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Hàbitat i ecologia: Viu al curs mitjà i baix dels rius. Necessita certa profunditat d’aigua. És omnívora, s’alimenta de larves d’insectes aquàtics i d’algues. Els adults poden menjar altres peixos i fins i tot algun amfibi.
Es reprodueix de maig a juny. Les femelles poden fer més d’una posta durant el període de reproducció i ponen sobre els fons pedregosos.

Trets identificatius: Pot fer fins a 50 cm de llargària i pesar 1 kg. Té el cos allargat, amb l’aleta dorsal endarrerida. El color del cos és platejat, més fosc a les aletes i alguns exemplars poden presentar les aletes pelvianes i anals de colors vermellosos.

Distribució: Es distribueix per la major part d’Europa, des d’Espanya fins a Turquia. Espècie autòctona, a la Península Ibèrica està bastant restringida a les conques internes de Catalunya.

Tendència poblacional: Segons els estudis d’avaluació de les poblacions de peixos a diferents punts del riu Congost realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, s’han trobat poblacions que tendeixen a estar ben estructurades amb irregularitats pel que fa a les densitats. Hom creu que les poblacions es poden recuperar si es manté un cabal amb certa fondària on fresar almenys durant els mesos de primavera i estiu.

Més informació:
La comunitat de peixos del Congost
Estudi i seguiment del barb de muntanya
Recuperación de ambientes fluviales en el río Congost para el incremento de la biodiversidad
Naturalización y creación de hábitats en el río Congost a su paso por el Parc Firal
Fauna de Can Cabanyes
Avaluació de les poblacions de peixos al municipi de Granollers. Informe 2011