Anguila

Nom científic: Anguilla anguilla

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

En perill crític (CR) Categoria IUCN Golbal.
Vulnerable (VU) Categoria IUCN Espanya.
Espècie amenaçada per les barreres arquitectòniques (preses i assuts) dels rius que impedeixen la migració, la degradació dels estuaris, l’acumulació de contaminants i la sobrepesca.

Hàbitat i ecologia: Viu als rius i al mar. Els alevins (angules) penetra a les aigües dolces o salabroses per créixer-hi. Quan són adults tornen al mar per reproduir-s’hi. S’alimenta a base d’invertebrats aquàtics i de peixos.
Als rius prefereix substrats de sorra i fang, on s’enterra. És especialment activa a la nit.

Trets identificatius: Peix de cos allargat que pot arribar als 133 cm de longitud. Té escates petites i incloses a la pell i abundant mucositat. Té els ulls petits.
De coloració variable, però en general és marró verdosa.

Distribució: Es distribueix per les costes de l'Atlàntic nord, des d'Escandinàvia fins al Marroc, pels seus rius i afluents. A la península Ibèrica es troba a totes les conques hidrogràfiques limitada per la presència de grans preses. A Catalunya als rius que desemboquen a la mediterrània i a la comarca al curs baix del riu Besòs.

Tendència poblacional: Segons els estudis d’avaluació de les poblacions de peixos a diferents punts del riu Congost realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, la seva presència és ocasional al tram mitjà del Congost, probablement per l’existència de barreres físiques que impedeixen el pas d’aquesta espècie migratòria, ja que al curs baix del Besòs s’hi troben densitats molt elevades d’individus joves.

Més informació:
La comunitat de peixos del Congost
Estudi i seguiment del barb de muntanya
Recuperación de ambientes fluviales en el río Congost para el incremento de la biodiversidad
Naturalización y creación de hábitats en el río Congost a su paso por el Parc Firal
Fauna de Can Cabanyes
Avaluació de les poblacions de peixos al municipi de Granollers. Informe 2011