Rossinyol bord o bastard

Nom científic: Cettia cetti

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Legislació aplicable:
Reial Decret 439/1990: Annex II (Espècie d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008: Espècie protegida (Categoria D)

Hàbitat i ecologia: Espècie mediterrània sedentària, viu a llocs lligats a la proximitat de cursos d’aigua dolça o aiguamolls sempre que hi hagi abundant vegetació de ribera.
És una espècie insectívora, però també s’alimenta de llavors, fruits i mol·luscs.
L’època de reproducció comença al maig.

Trets identificatius: Petit ocell d’uns 14 cm de longitud. Té el plomatge de color bru rogenc, essent més clar i blanquinós al pit i al ventre, molt semblant al rossinyol. És fàcil de detectar pel cant característic del mascle.

Distribució: Es distribueix per tot Catalunya. S’ha localitzat a tot el curs del riu Congost a Granollers. Nidificant present tot l’any.

Tendència poblacional: Segons els censos de parelles nidificants al riu Congost i Can Cabanyes realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, la tendència és positiva, fet que sembla relacionat amb un major desenvolupament de la vegetació riberenca: bardissars, bogars i canyís.

Més informació:
Seguiment de l'estat ecològic de les masses d'aigua de Can Cabanyes
Cens dels ocells nidificants del riu Congost a Granollers 2011
Ocells de l'aiguamoll de Can Cabanyes
Els ocells nidificants del Congost a Granollers 2000-2005 (revista Lauro)