Tallarol capnegre

Nom científic: Sylvia melanocephala

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Legislació aplicable:
Reial Decret 439/1990: Annex II (Espècie d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008: Espècie protegida (Categoria D)

Hàbitat i ecologia: Espècie tipicament mediterrània, viu en matollars mediterranis densos: garrigues, brolles i màquies litorals com també a boscos amb sotabosc, i en general qualsevol indret embardissat. És una espècie insectívora, però a la tardor també s’alimenta de fruits.

Trets identificatius: Presenta dimorfisme sexual. Els mascles tenen el cap fins sota l’ull i la cua negres mentre que el coll i el ventre blancs. El dors i les ales són de color gris pissarra. Els ulls estan vorejats per un anell orbital vermellós. Les femelles tenen el plomatges amb colors més apagats.

Distribució: Es troba distribuït per tot Catalunya. Al curs del riu Congost a Granollers és nidificant present tot l’any si bé és més nombrós a l’hivern que en època de nidificació.

Tendència poblacional: Segons els censos de parelles nidificants al riu Congost i Can Cabanyes realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, és una espècie de presència irregular al curs del Congost, molt lligada als bardissars del marge del riu.

Més informació:
Seguiment de l'estat ecològic de les masses d'aigua de Can Cabanyes
Cens dels ocells nidificants del riu Congost a Granollers 2011
Ocells de l'aiguamoll de Can Cabanyes
Els ocells nidificants del Congost a Granollers 2000-2005 (revista Lauro)