Rossinyol

Nom científic: Luscinia megarhynchos

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Legislació aplicable:
Reial Decret 439/1990: Annex II (Espècie d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008: Espècie protegida (Categoria D)

Hàbitat i ecologia: Viu i nia a l’estrat arbustiu entre les bardisses i matolls dels boscos i arbredes de ribera i també a plantacions de fruiters, jardins i tanques. La posta té lloc al maig. És conegut pel cant del mascle a la primavera tant de dia com de nit.
És una espècie insectívora, però a la tardor també s’alimenta de fruits.

Trets identificatius: Fa uns 16 cm de longitud. Té el plomatge de color marronós i la cua rogenca, essent més clar i blanquinós al pit i al ventre, molt semblant al rossinyol.

Distribució: Es troba distribuït per tot Catalunya, on és nidificant estival present de març a octubre. Llavors migra a passar l’hivern al sud d’Àfrica. S’ha localitzat al curs del riu Congost a Granollers entre abril i setembre.

Tendència poblacional: Segons els censos de parelles nidificants al riu Congost i Can Cabanyes realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, és una espècie de presència irregular però amb tendència positiva, sembla que per fluctuacions poblacionals en àmbits territorials superiors però també pot estar relacionada amb un major desenvolupament de la vegetació riberenca: bardissars, bogars i canyissars.

Més informació:
Seguiment de l'estat ecològic de les masses d'aigua de Can Cabanyes
Cens dels ocells nidificants del riu Congost a Granollers 2011
Ocells de l'aiguamoll de Can Cabanyes
Els ocells nidificants del Congost a Granollers 2000-2005 (revista Lauro)