Faisà

Nom científic: Phasianus colchicus

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Hàbitat i ecologia: Àmpliament introduït des d’Àsia i Rússia amb finalitats cinegètiques. Viu a boscos amb sotabosc a la vora de camps de conreu i cursos d’aigua o estanys.
Els mascles tenen un harem d’entre 6 i 10 femelles. El període reproductor comença al març i la posta es produeix a mitjans i finals d’abril. S’alimenten de plantes herbàcies, gra, baies, fruits, gran variertat d’invertebrats i fins i tot de colobres i sargantanes.

Trets identificatius: Ocell gran amb la cua llarga. Presenta dimorfisme sexual. El mascle és més gran i té el cap i el coll de color verd amb reflexes metàl·lics de tonalitats blaves, a més de tenir el plomatge del cos de color vermellós i daurat, amb estries de tonalitats violetes. També presenta un collar blanc i una taca roja al voltant dels ulls. La femella és marró amb estries més fosques repartides per el cos.

Distribució: Es troba distribuït per tot Catalunya. Al curs del riu Congost a Granollers no s’ha trobat com a nidificant però es poden veure pels herbassars a tot el llarg de la llera del riu.

Tendència poblacional: Segons els censos de parelles nidificants al riu Congost i Can Cabanyes realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, és una espècie que ha augmentat la seva presència al curs del Congost.

Més informació:
Seguiment de l'estat ecològic de les masses d'aigua de Can Cabanyes
Cens dels ocells nidificants del riu Congost a Granollers 2011
Ocells de l'aiguamoll de Can Cabanyes
Els ocells nidificants del Congost a Granollers 2000-2005 (revista Lauro)