Cuereta torrentera

Nom científic: Motacilla cinerea

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

A Catalunya vulnerable VU

Legislació aplicable:
Reial Decret 439/1990: Annex II (Espècie d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008: Espècie protegida (Categoria D)

Hàbitat i ecologia: És freqüent a cursos d’aigua dolça, sobretot torrents ràpids de muntanya. És una espècie sendentària, amb hivernants i migradors. Es reprodueix d’abril a juny en nius construïts principalment a nivell del sòl als ponts i murs de contenció del Congost. És insectívora.

Trets identificatius: De color blau grisenc pel dors i groc pel pit i el ventre. És la cuereta que té la cua més llarga, amb les plomes centrals negres i les externes blanques. A l'estiu el mascle presenta la gola negra i a l'hivern de color blanc.

Distribució: Es troba distribuïda per tot Catalunya. A Granollers hi és present tot l’any al tram Nord del riu Congost.

Tendència poblacional: Segons els censos de parelles nidificants al riu Congost i Can Cabanyes realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, la seva presència és més freqüent en anys amb cabal mitjà alt, i l’augment de nidificants sembla relacionat a la millora de la qualitat de l’aigua.

Més informació:
Seguiment de l'estat ecològic de les masses d'aigua de Can Cabanyes
Cens dels ocells nidificants del riu Congost a Granollers 2011
Ocells de l'aiguamoll de Can Cabanyes
Els ocells nidificants del Congost a Granollers 2000-2005 (revista Lauro)