Cames llargues

Nom científic: Himantopus himantopus

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Legislació aplicable:
Directiva 79/409/CEE: Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats)
Ley 42/2007: Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat)
Reial Decret 439/1990: Annex II (Espècie d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008: Espècie protegida (Categoria C)
Decret 148/1992: Annex I (Espècie sensible)

Hàbitat i ecologia: El trobem a zones humides, inundades poc profundes, d’aigua dolça o salobre. Són migradors estiuencs, arriben entre març-abril i marxen de l’agost a l’octubre. S’alimenten de cucs, mol·luscs i insectes. La nidificació té lloc entre maig i juliol.

Trets identificatius: D’uns 38 cm de longitud, té unes potes vermelles molt llargues, ales negres i ventre blanc. El bec negre llarg i fi i coll llarg, que juntament amb el cap, és blanc a les femelles i negre a la part posterior en els mascles.

Distribució: Es troba àmpliament distribuït a Catalunya. A Granollers es troba als codolars del riu Congost, a l’alçada de Can Cabanyes.

Tendència poblacional: Segons els censos de parelles nidificants al riu Congost i Can Cabanyes realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, el nombre es va mantenint constant.

Més informació:
Seguiment de l'estat ecològic de les masses d'aigua de Can Cabanyes
Cens dels ocells nidificants del riu Congost a Granollers 2011
Ocells de l'aiguamoll de Can Cabanyes
Els ocells nidificants del Congost a Granollers 2000-2005 (revista Lauro)