Boscarla de canyar

Nom científic: Acrocephalus scirpaceus

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Hàbitat i ecologia: Prefereix canyissars madurs a les vores de llacs, rius i canals d’aigua, tot i que es poden trobar individus niant a la vegetació adjacent. És un nidificant estival, arriba a l’abril i migra d’agost a octubre. Nia de maig a juliol.
És una espècie insectívora però a la tardor pot menjar llavors i fruits.

Trets identificatius: Mesura uns 13 cm de longitud, té el dors i el mantell de color marronós i la cella i les parts inferiors de color crema.

Distribució: Es troba distribuït irregularment a Catalunya. A Granollers es troba als canyissars del riu Congost i de l’aiguamoll de Can Cabanyes.

Tendència poblacional: Segons els censos de parelles nidificants al riu Congost i Can Cabanyes realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, s’ha detectat durant alguns anys. La seva presència com a nidificant, està íntimament lligada a la presència de canyissars.

Més informació:
Seguiment de l'estat ecològic de les masses d'aigua de Can Cabanyes
Cens dels ocells nidificants del riu Congost a Granollers 2011
Ocells de l'aiguamoll de Can Cabanyes
Els ocells nidificants del Congost a Granollers 2000-2005 (revista Lauro)