Blauet

Nom científic: Alcedo atthis

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Legislació aplicable:
Directiva 79/409/CEE: Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats)
Ley 42/2007: Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat)
Reial Decret 439/1990: Annex II (Espècie d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008: Espècie protegida (Categoria C)
Decret 148/1992: Annex I (Espècie sensible)

Hàbitat i ecologia: Es troba als cursos fluvials permanents amb aigües poc profundes i de corrent lent o encalmades. S’alimenta de peixos i d’alguns d’artròpodes aquàtics, crustacis i capgrosos. Nidifica en forats excavats en talussos terrosos vora l'aigua. És molt sensible a la qualitat de l’aigua dels rius.

Trets identificatius: De coloració vistosa, presenta el cap i el dors blau turquesa amb reflexes verdosos metàl·lics i el dessota rogenc amb la gola blanca. El bec és llarg, robust i negre i les potes, que no presenten escates dures, són vermelles. La cua molt curta.

Distribució: És un ocell no gaire abundant com a reproductor a Catalunya, tot i que és nidificant amb hivernants i migradors. Hi ha dades de nidificació al Congost, la Tordera i la riera d’Arbúcies i com a hivernants al Congost.

Tendència poblacional: Segons els censos de parelles nidificants al riu Congost i Can Cabanyes realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, no s’ha trobat com a nidificant, tot i que es pot observar ocasionalment. La presència de parelles nidificants al Congost té caràcter irregular, no sent presents totes les temporades.
La contaminació de les aigües, l’ús de pesticides, la destrucció dels marges fluvials i les sequeres i les onades de fred extrem que glacen la superfície de l’aigua poden ser causa de regressió.

Més informació:
Seguiment de l'estat ecològic de les masses d'aigua de Can Cabanyes
Cens dels ocells nidificants del riu Congost a Granollers 2011
Ocells de l'aiguamoll de Can Cabanyes
Els ocells nidificants del Congost a Granollers 2000-2005 (revista Lauro)