Bitxac comú

Nom científic: Saxicola torquatus

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

A Catalunya Vulnerable VU

Legislació aplicable:
Reial Decret 439/1990: Annex II (Espècie d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008: Espècie protegida (Categoria D)

Hàbitat i ecologia: El bitxac caça petits insectes a l’aguait, per això sovint es pot trobar vigilant dalt d'una branca, al cim dels branquillons... És un ocell d’espais oberts com ara erms, garrigues, brolles esclarissades, voreres de camps o bardisses i zones humides amb matolls. L’època de cria és entre març i juny.

Trets identificatius: Petit ocell d’uns 13 cm de longitud. El mascle presenta un plomatge inconfusible, el cap i dors negres i el coll blanc als costats a l’estiu i grisós a l’hivern. El pit vermellós, el ventre blanc. En vol té unes franges alars blanques vistoses.

Distribució: Es troba distribuïda per tot Catalunya. S’ha localitzat a tot el curs del riu Congost a Granollers, és un nidificant present tot l’any. A més dels reproductors hi ha migradors i hivernants. No és una espècie de lligams aquàtics, i la seva presència està associada als herbassars interiors a la canalització del riu.

Tendència poblacional: Segons els censos de parelles nidificants al riu Congost i Can Cabanyes realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, presenta fortes fluctuacions entre temporades, causades segurament per la climatologia: hiverns freds i primeveres seques.

Més informació:
Seguiment de l'estat ecològic de les masses d'aigua de Can Cabanyes
Cens dels ocells nidificants del riu Congost a Granollers 2011
Ocells de l'aiguamoll de Can Cabanyes
Els ocells nidificants del Congost a Granollers 2000-2005 (revista Lauro)