Esplugabous

Nom científic: Bulbucus ibis

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Legislació aplicable:
Reial Decret 439/1990: Annex II (Espècie d'Interès Especial)
Decret Legislatiu 2/2008: Espècie protegida (Categoria D)
Decret 148/1992: Annex I (Espècie sensible)

Hàbitat i ecologia: Es troba en zones humides, rius i aiguamolls, i també a pastures i camps de conreus, amb freqüència associat a ramats de bous, vaques i altre bestiar. S’alimenta de peixos, granotes en zones humides i d’insectes i d’altres invertebrats, així com de paràsits del bestiar en pastures i camps. Cria en colònies, en arbres prop de l'aigua.

Trets identificatius: Ocell gran, d’uns 51 cm d’alçada. Presenta el plomatge blanc, les potes de color gris i el bec groc. Les potes són llargues i el coll també, tot i que és més curt que d’altres espècies de la mateixa família, que sovint porta recollit.

Distribució: Àmpliament distribuït a Catalunya, amb residents i nidificants localment abundants. Migradors hivernants en àrees on no nidifica. Es poden veure exemplars hivernants entre octubre i març i també i de forma irregular a l’estiu al riu Congost.

Tendència poblacional: Segons els censos de parelles nidificants al riu Congost i Can Cabanyes realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, a Granollers no s’ha trobat com a nidificant, tot i que s’observen exemplars hivernants i estiuejants al riu Congost i camps adjacents. Sembla que l’espècie està en expansió.

Més informació:
Seguiment de l'estat ecològic de les masses d'aigua de Can Cabanyes
Cens dels ocells nidificants del riu Congost a Granollers 2011
Ocells de l'aiguamoll de Can Cabanyes
Els ocells nidificants del Congost a Granollers 2000-2005 (revista Lauro)