Ànec collverd

Nom científic: Anas platyrhynchos

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Hàbitat i ecologia: Habita tot tipus d’aiguamolls, rius i zones humides. A les regions temperades, les poblacions poden ser sedentàries. Altres són migratòries, marxant al setembre i tornant a principis de febrer com a molt d’hora. S’alimenten de llavors i plantes aquàtiques i terrestres i també d’invertebrats com ara insectes, crustacis i mol·luscs. S’aparella entre març i juny i els ous triguen entre mig mes i un mes a eclosionar.

Trets identificatius: Les femelles i els exemplars juvenils són de color bru mentre que els mascles adults tenen el cap i el coll d’un color verd brillant.

Distribució: Àmpliament distribuït a Catalunya. A Granollers, es troba a Can Cabanyes, al riu Congost, a la riera Carbonell i alguns regs.

Tendència poblacional: Segons els censos de parelles nidificants al riu Congost i Can Cabanyes realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, el nombre es va mantenint constant amb pics i davallades que es van succeint al llarg dels anys per diferents causes.

Més informació:
Seguiment de l'estat ecològic de les masses d'aigua de Can Cabanyes
Cens dels ocells nidificants del riu Congost a Granollers 2011
Ocells de l'aiguamoll de Can Cabanyes
Els ocells nidificants del Congost a Granollers 2000-2005 (revista Lauro)