Ratpenat dels graners

Nom científic: Eptesicus serotinus

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Directiva 92/43/CEE (Directiva d’hàbitats). Annex IV

Hàbitat i ecologia: Ratpenat fisurícola, ocupa esquerdes a les roques, construccions humanes, horts i jardins. La seva dieta es basa en escarabats i arnes.

Trets identificatius: Ratpenat de mida gran, entre 4.6 i 5.5 cm de longitud. Presenta el dors marró fosc i el pelatge del ventre més clar. Té les orelles triangulars i curtes, plegades cap endavant. Se’l reconeix perquè l’extrem de la cua sobresurt de l’uropatagi. Les femelles són més grans que els mascles.

Distribució: Àmpliament distribuïda per Europa i per Catalunya.

Tendència poblacional: Segons els estudis d’inventari i seguiment de les poblacions de quiròpters a diferents punts del riu Congost realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, s’ha detectat l’espècie a través de l’enregistrament d’ultrasons emesos pels ratpenats.

Més informació:
Compilació de dades de quiròpters al Congost: aplicació del QuiroRius
Recuperación de ambientes fluviales en el río Congost para el incremento de la biodiversidad