Ratolí de camp mediterrani

Nom científic: Mus spretus

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Hàbitat i ecologia: Habita en ambients típicament mediterranis; espais oberts, matollars, zones rocoses amb vegetació herbàcia i cultius de secà. Evita les zones urbanes.
Menja principalment llavors i parts tendres de vegetals, però també alguns invertebrats.

Trets identificatius: Petit rosegador amb coloració dorsal gris marró clar i ventre blanquinós, amb una clara línia lateral que separa la coloració dorsal i ventral. Té les orelles i els ulls més petits que el ratolí de bosc Apodemus sylvaticus. Té la cua més curta que el cos.

Distribució: Es localitza a la zona occidental de l’Europa mediterrània i al nord d’Àfrica. Com que prefereix el clima mediterrani, es troba absent en gran part dels Pirineus i el nord d’Espanya.

Tendència poblacional: Segons els estudis d’inventari i seguiment de les poblacions de petits mamífers a diferents punts del riu Congost realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, és una de les espècies més abundants, sobretot al tram sud del riu a l’alçada de Can Cabanyes. La tendència és positiva amb increment poblacional.

Més informació:
Inventari i seguiment de les poblacions de petits mamífers del Riu Congost (2005-2011)