Ratolí de bosc

Nom científic: Apodemus sylvaticus

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Hàbitat i ecologia: Viu a camps i boscos. Prefereix zones amb bona cobertura vegetal arbustiva per protegir-se. Té activitat nocturna i viu en caus amb cambres i galeries.
És omnívor, menja llavors, fruits, baies i també petits invertebrats.

Trets identificatius: Mesura uns 10 cm de longitud sense comptar la cua, que fa uns 8-10 cm més. La cua és prima i molt llarga. El dors és marró-grisós i el ventre blanquinós. Té una característica taca bruna al pit. Les orelles i els ulls són grans.

Distribució: Abundant a Europa i a la Conca mediterrània.

Tendència poblacional: Segons els estudis d’inventari i seguiment de les poblacions de petits mamífers a diferents punts del riu Congost, realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, és poc abundant en concordança amb els tipus d’ambients herbacis predominants del llit del riu. Sembla que la llera del riu no és un hàbitat adequat per a l’espècie, ja que es tracta de zones marginals que no representen el veritable estat de les poblacions que es troben en els ambients forestals habitualment freqüentats pel ratolí de bosc.

Més informació:
Inventari i seguiment de les poblacions de petits mamífers del Riu Congost (2005-2011)