Conill de bosc

Nom científic: Oryctolagus cuniculus

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Vulnerable (VU A2abde). Categoria IUCN Espanya (2006) Ha estat catalogada així degut a la pèrdua d’hàbitat, mortalitat produïda per l’home i malalties que han fet que les poblacions del conill de bosc disminueixin considerablement.

Hàbitat i ecologia: Abunda als terrenys oberts, àrees amb matollar mediterrani, camps abandonats... Per tal d’excavar els seus caus, les llorigueres, requereix terrenys sorrencs o argilosos. És herbívor estricte, consumeix tot tipus de plantes herbàcies, flors i fruits. És un element important a les xarxes tròfiques dels ecosistemes mediterranis ibèrics ja que serveix d'aliment a molts predadors.

Trets identificatius: Té el pelatge espès amb coloracions brunes i grisoses, cua curta amb la part interna blanca. Presenta el cap ovalat i els ulls grans, les orelles llargues, fins a 7 cm. Les potes anteriors són més curtes que les posteriors.

Distribució: Originària del nord d’Àfrica i la Península Ibèrica, ha estat introduïda a Austràlia, Nova Zelanda, els Estats Units, Argentina i la resta d’Europa.

Tendència poblacional: Segons observacions realitzades pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, és una espècie abundant a tot el riu. La tendència és positiva amb increments poblacionals.