Musaranya comuna

Nom científic: Crocidura russula

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Hàbitat i ecologia: Té requeriments mediterranis i prefereix hàbitats oberts, marges de boscos, conreus, horts, prats i brolles. Es insectívora, s’alimenta d’artròpodes i també de gasteròpodes, és molt voraç. Té activitat diürna i nocturna durant tot l’any.

Trets identificatius: Presenta el morro llarg i punxegut, els ulls petits i les orelles curtes i arrodonides. Fa de 5,8 a 8,4 cm de longitud sense comptar la cua, que és relativament curta i recoberta de pèls llargs dispersos entre els curts. La coloració és gris o marró i això depen de l’edat i de l’estació de l’any.

Distribució: Abundant a l’Europa occidental, Peninsula Ibèrica, França, Països Baixos, Suïssa i Alemània. Àmpliament distribuïda a Catalunya.

Tendència poblacional: Segons els estudis d’inventari i seguiment de les poblacions de petits mamífers a diferents punts del riu Congost realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, és l’espècie més abundant a totes les estacions de mostreig i la tendència és positiva. Sembla que els ambients herbacis de la llera del riu són adequats als requeriments ambientals de l’espècie.

Més informació:
Inventari i seguiment de les poblacions de petits mamífers del Riu Congost (2005-2011)