6. El bosc de Can Cabanyes
Està format per una arbreda de pi pinyoner i alzines, gairebé sense estrat arbustiu, on el pi és dominant. L’estrat herbaci està format per gramínies, lianes i esparregueres. Recentment s’hi ha fet una repoblació d’alzina.
Al bosc no hi ha una fauna pròpia d’ambient boscosos, sinó que és més aviat el refugi de la fauna antropòfila i la relacionada amb el riu. Hi abunden les garses, els tudons i els petits ocells com ara verdums i gafarrons.