5. L’aiguamoll (extrem sud)
L’aiguamoll construït és un exemple de l’eficàcia dels sistemes naturals en la regeneració de les aigües residuals. La qualitat de l’aigua que retorna al riu millora en disminuir la concentració de nitrogen, fòsfor i matèria orgànica. L’aigua regenerada procedent de l’aiguamoll es reutilitzarà per al reg de zones verdes municipals.
Un cop hem tornat al punt de partida de l’itinerari, el Centre d’Educació Ambiental, podem fer un passeig pel bosc de Can Cabanyes.