4. L’aiguamoll (extrem nord)
Va entrar en funcionament el març de 2003 i fa de depuradora d’aigua residual. És un aiguamoll artificial d’1 ha de superfície i una fondària mitjana de 50 cm. L’aigua circula entre les plantes macròfites (boga i canyís) que absorbeixen els nutrients i, juntament amb l’activitat biològica dels microorganismes i amb la irradació solar, depuren l’aigua.
L’aiguamoll presenta diferents ambients per afavorir la diversitat biològica i els processos d’oxigenació de l’aigua: zones més profundes, zones amb vegetació i una illa central.