3. El riu Congost
El Congost des de la passera de Can Cabanyes presenta l’aspecte típic del tram mitjà d’un riu mediterrani, sense bosc de ribera. El riu discorre fent meandres i dividint-se en braços. La llera és ampla, amb vegetació herbàcia, arbustiva i algun arbre com el salze i on dominen els còdols. Els còdols són transportats amb les riuades.
És fàcil observar ànecs collverd nedant i cueretes al codolar i escoltar el cant del rossinyol bord i del trist. Mirant l’aigua dels gorgs, podrem distingir grans carpes que s’arremolinen al costat de la passera. Sota els còdols submergits hi viu el cranc de riu americà.
Tornem cap a l’aiguamoll, per acabar de vorejar-lo, ara per l’altre costat.