2. L’aguait
Des d’aquí es poden observar els ocells aquàtics de l’aiguamoll: ànecs collverd, polles d’aigua, cabussets, bernats pescaires, tortugues d’estany i també hi nidifica l’espècie exòtica bec de corall senegalès. A l’interior trobareu dibuixos identificatius de les espècies més comunes que s’hi observen. Al costat de l’aguait es pot observar la vegetació pròpia de l’aiguamoll: la boga, i el canyís, ben ufanosos a la primavera i a l’estiu, que serveixen d’amagatall als ocells.
Continuem vorejant l’aiguamoll fins al final, i baixem al Congost pel gual que permet creuar-lo i connectar amb el marge fluvial esquerre.
Tambè amb l’estació depuradora d’aigües residuals i l’antic abocador de residus ara clausurat.
Des de les escales del gual es pot tenir una visió global del riu, i a baix se’n pot comprovar la recuperació.