Altres estudis i materials

Lauro : revista del Museu de Granollers Any: 1995 Núm.: 10
Els projectes de restauració ambiental i paisatgística a la conca del Besòs (p. 28-32). Belén Fernández-Villacañas Cuesta, Èlia Montagud i Blas.

Lauro : revista del Museu de Granollers Any 1998 Núm.: 14
L'entorn natural i el creixement urbà de Granollers (p. 33-40). Gemma Conde, Xavier Martí.

Lauro : revista del Museu de Granollers Any 2005 Núm.: 28
Els ocells nidificants del Congost a Granollers (p. 39-54). Josep Ribas.

ESPAI VIU 2004 (1). Funcionament de l’aiguamoll de Can Cabanyes.

Servei de manteniment de l'aiguamoll de Can Cabanyes i control de qualitat de l'aigua al riu Congost. Informe tècnic 2005. Phragmites.

Water quality improvement in a tertiary created wetland: effects on conventional and specific organic contaminants

Altres estudis didàctics per al professorat

Altres materials didàctics sobre Can Cabanyes . INNOVA.
Material Alumnes
Cicle inicial de primaria
Cicle mitjà de primaria
Cicle superior de primària
Eso i batxillerat
Material Professors
Cicle inicial de primaria
Cicle mitjà de primaria
Cicle superior de primària
Eso i batxillerat

Credit variable sobre el riu i l’aigua.

Guies d’educació ambiental.núm. 7. L’aigua i la ciutat. Ajuntament de Barcelona.

ABRIL, M.; MALUQUER-MARGALEF, J.; SCEA (1999): L’aigua. Informació bàsica i recursos educatius. Monografies d’educació ambiental, DJ7 Ed. SCEA i SBEA, Binissalem, Illes Balears.

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, SERVEI DE MEDI AMBIENT; GAIA, ESTUDIS AMBIENTALS (1992?): El Cofre de Medi Ambient, recurs pedagògic sobre la gestió de l’aigua, l’aire, els residus i el territori. Ajuntament de Granollers.

AMAT, B.; FERRER, A.; SERRAT, A. et al. (1989): Un dels medis on viuen els éssers vius: L’AIGUA. Col. Ciències, ICE UPC.

AMMAN, K. (1983): La vida a les aigües dolces. (Col. Bivac) Ed. Teide.

ÀREA DE MEDI AMBIENT, DIPUTACIÓ DE BARCELONA (1997): Amb l’aigua al coll. Joc interactiu en CD-Rom.

CABEZA, R. (1997): L’aigua, un recurs universal i escàs. Barcelona, Beta Editorial.

CARCELLER, F. et al. (1999): Estudi de la biodiversitat de la conca del Besòs. Granollers: Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs.

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, GENERALITAT DE CATALUNYA I AGBAR (1999): Fitxes de l’aigua. Suport informàtic (MS Word).

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, GENERALITAT DE CATALUNYA I EL PERIÓDICO (1998): Súper Rius. Suport informàtic (CD-Rom).

FRANQUESA, T. i al. (1998): Hàbitat. Guia d’activitats per a l’educació ambiental. Col. Materials, 3, Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.

GABANCHO, P.; COLITA (1999): El Besòs. El riu que mirava passar el tren. Aj. de Barcelona.

GARCÍA, P.; CORRAL, G. (1990): La contaminació de l’aigua. Crèdit per al Batxillerat, Dept. d’Ensenyament, G.C.

GÓMEZ, A.; GÓMEZ, J.; GUILLAMÓN, V. (1995): L’aigua com a recurs. L’ésser humà i les aigües continentals. Col. Bibl. de la Classe, 80. Ed. Graó.

GONZÁLEZ CABRÉ, J.M. (1989): La contaminació, bases ecològiques i tècniques de correcció. Barcelona: Servei de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona, Col. Quaderns d’ecologia aplicada, núm. 3.

IZQUIERDO, M.; CABELLO, M.; SOLSONA, N. et al. (1994): L’aigua no és aigua, què és? Crèdit comú 3r ESO. Dep. d’Ensenyament, G.C.

MARGALEF, R.; MONTOLIU, C. (1990): Estudi d’una riera. Crèdit variable de Batxillerat, Dep. d’Ensenyament, G.C.

MASSANÉS, R.; EVERS, A. (1999): Corredors blaus i verds. Manual de restauració de riberes fluvials. Barcelona, Fundació Terra, pàg. 12 i 13.

MIRALLES, J.; BARGUÉS, E. (Il.) (s.d.): Visat d’Ecoterra. Barcelona: Servei de Parcs naturals, Diputació de Barcelona. Joc de taula.

NEEDHAM, J.G.; NEEDHAM, P.R. (1982): Guía para el estudio de los seres vivos de las aguas dulces. Barcelona: Reverté.

POSTEL, S. (1996): «Forjar una estratègia de sostenibilitat per a l’aigua». A: L’estat del món 1996. Barcelona: Centre UNESCO Catalunya.

PRAT, N.; PUIG, M.A. (1982): El riu pam a pam. Barcelona: Diputació de Barcelona.

PUJOL, J.; NADAL, M. (1979): La vida de la bassa. (Quaderns de natura II) Barcelona: Blume.

AGBAR I DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, GENERALITAT DE CATALUNYA (1998): Hídricus. Joc de taula.

L’EAU. CD-Rom de l’escola Piquecos de Tolosa, França

UNESCO. PHI Programa Hidrològic Internacional
Centre UNESCO Catalunya, c/ Mallorca, 285, 08037 Barcelona i UNESCO Divisió de les Ciències de l’Aigua 7, Place de Fontenoy, 75352 París. Telèfon: 33 1 45 68 40 01.
Nombroses publicacions sobre recursos hídrics d’abast internacional en anglès i francès, poques en castellà.