Programa SOCC de seguiment d'Ocells Comuns a Catalunya
El programa SOCC, de seguiment d'Ocells Comuns a Catalunya, està impulsat des de l'Institut Català d'Ornitologia ICO amb l'objectiu de conèixer les tendències temporals de les poblacions d'ocells comuns a Catalunya. El SOCC és obert a tots els ornitòlegs que vulguin participar-hi mitjançant la realització d'un senzill itinerari de cens.

Can Cabanyes participa com a estació de seguiment SOCC, de l’itinerari 227 Riu Besòs-Montmeló.

Altres programes de seguiment
El Museu de Granollers Ciències Naturals porta a terme i impulsa programes de seguiment de vertebrats i de vegetació a Can Cabanyes i al riu Congost.

· Cens d'ocells nidificants del Congost a Granollers. 2006
· Inventari i seguiment de les poblacions de petits mamífers del riu Congost (2006)
· Estat dels amfíbis i rèptils a l’espai xarxa Natura 2000 (terme de Granollers). 2006
· Inventari i seguiment de la diversitat vegetal del riu Congost a Granollers (2006)
· Cens de quiròpters del riu Congost. 2005-2006
· Avaluació de les poblacions de peixos al Congost a Granollers